Michal Abaffy

Tento uživatel je přihlášen jako účastník

Bio

Konzultant organizačnej excelencie. Organizačná kultúra, leadership, role, procesy. Šťastie, vzťahy, efektivita, produktivita, kvalita, (nielen finančná) udržateľnosť, agilita, škálovateľnosť. Background v informatike - Software QA manager a Scrum Master. Popri organizačnej excelencii hľadám a pracujem na individuálnej excelencii.