Moderátoři Barcamp Brno

Ptáte se, kdo budou moderátoři na Barcampu? Toastmástři! Toastmástři jsou klubem, kde se může každý naučit postavit se před publikum, mluvit, efektivně hodnotit, vést akce, přemýšlet za chodu a reagovat na nové podněty od řečníků i publika. Toastmástři, především pak ti z klubu Brněnští Toastmástři – umění rozumět, mluvit a vést, se pravidelně ujímají role moderátorů na Barcampu, aby získanými dovednostmi pomohli vybudovat skvělou a profesionální atmosféru. Přijď se na ně v akci podívat i Ty již příští sobotu 5.10.2019!

David Homolka
Dagmar Vilémová
Evža Kobzeva
Vít Skalický
Juraj Melo
Ondřej Minář
Lenka Urban
Daniel Bednář